Nová nemecká aplikácia Ohlala sa správa ako Uber so zaujímavou nadstavbou – spája eskortné zamestnankyne (poprípade zamestnancov) s ich spoločníkmi. Ide o formu spoplatneného rande, v ktorom ale vôbec nemusí ísť o sex. Ľudia si môžu vyjsť na večeru, na koncert, do kina. To, čo sa počas ich spoločne stráveného času udeje, je len ich vec. Zakladateľka aplikácie, Pia Poppenreiter, po tom odmieta pátrať.
Ohlala je teda akási spoplatnená zoznamka, ktorá vám sprostredkuje rande bez obmedzení. Vopred si zadáte, čo by ste chceli robiť, aké máte preferencie, kedy ste voľný a kde sa konkrétne nachádzate. Túto žiadosť obdržia všetci lokálni eskortní zamestnanci a je len na nich, či nadviažu kontakt.

VIPspolocnicka

Všetky profily aj zamestnanci, sú vopred overení, aby sa predišlo nepríjemnému prekvapeniu z oboch strán. Sign up do aplikácie je zadarmo, za dohodnuté rande sa už platí. Aby sa vyhlo zásahom do súkromia, profily zákazníkov sú dostupné len eskortným zamestnancom, ktorí zvažujú ich ponuku na stretnutie.

Ženy, jablko

Profily eskortných zamestnancov sú zase skryté až do tej doby, kým sa sami nerozhodnú stretnutie definitívne potvrdiť. To už musí byť obom stranám jasné, čo sa bude diať a aké konkrétne sú očakávania.
Táto aplikácia je vylepšením Poppenreiterovho predošlého projektu, apikácie Peppr. Takisto v nej išlo o sprostredkovanie stretnutí medzi escortom bratislava a záujemcami, no užívatelia sa sťažovali na veľkú časovú priepasť medzi zverejnením ich ponuky a odpoveďou eskorty. Tým, že Ohlala zobrazuje len lokálne ponuky, sa tento problém odstránil. Ak sa aj napriek tomu nikto neozve, už to nebude chyba vzdialenosti…