Je nutné poznamenať,že hoci boli postavy vymyslené a autorka použila ako predlohu autentické historické udalosti odohrávajúce sa v 18. storočí, v románe boli opísané skutočné miesta z jej rodného kraja.

pavilon
 
Grič alebo Gradec (Záhreb)
Táto malebná historická časť Záhrebu sa opiera o svahy Medvednice, malého pohoria s najvyšším vrchom Sljemom. Z Gradeca po spojení s mestskou časťou Kaptol, vznikol dnešný Záhreb.
 
V Medvednici nájdete hlboké bukovo-dubové lesy s mnohými turistickými chodníkmi a s prehľadnými informačnými tabuľami.Je to obľúbené výletné miesto Záhrebčanov. Pre tých lenivejších je k dispozícii aj lanovka premávajúca až na vrchol najvyššieho kopca.

podloubí
 
Záhreb ukrýva mnoho pamiatok a zákutí s úžasnými pohľadmi. Niektoré z nich použila spisovateľka ako historickú kulisu pre svoj román.
 
Nájdete v ňom napríklad stredovekú Kamennú bránu (Kamenita vrata), jednu z mestských brán orientovanú na východ, nachádzajúcu sa v pôvodných hradbách.V 18. storočí ľahla popolom veľká časť Gradeca, ktorý neušetril ani bránu. Zachovalý zostal iba obraz Matky Božej. Na pripomenutie týchto udalostí a ako spomienku na zázrak obyvatelia vybudovali v oblúku brány malú kaplnku.
 
Františkánsky kláštor dnes Galerija Klovićevi dvor bola predlohou pre kláštor kapucínov, kde začal príbeh kontesy Nery.Dnes v ňom nájdete historické zbierky obrazov, sôch, tapisérií a kolekcie známych chorvátskych výtvarníkov.
 
Pri prechádzke starým mestom môžete uvidieť aj reprezentatívny barokový palác VojkovićOršićRauch, miesto kde podľa spisovateľky žil romantický hlavný hrdina Siniša.
 
Jelačićovpalác v samom centre Gradeca, ktorého rekonštrukcia je naplánovaná v projekte realizácie Zagorkinho múzea Gričskej čarodejnice môže byť ďalšou zastávkou na ceste po stopách historických postáv. Väčšina salónov bude prezentovaná v pôvodnej podobe a bude reprezentatívnou súčasťou Múzea kde sa budú konať výstavy, prednášky a koncerty.

kostel
 
Varaždín
Bohatá história tohto mesta je viditeľná na každom kroku, od stien starého mesta, barokových kostolov a budov až po krásne záhrady a parky. Nie je preto nič prekvapujúce, že Varaždín často volajú aj „malou Viedňou“. Za návštevu určite stojí palác Keglevićovcov a zámok Trakošćan