Súhlasíte aj vy s názorom, že kúpiť nejakú obchodnú spoločnosť je spravidla kratšia a rýchlejšia cesta, než keby ste sa pustili do procesu zakladania svojej novej firmy? Je to vlastne dobre známy fakt a pokiaľ by ste sa aj vy chceli stať spoločníkom, resp. vlastníkom nejakej spoločnosti s ručením obmedzeným, no a to ideálne v čo najkratšom čase, asi by ste uvažovali nad kúpou takejto už založenej či pripravenej spoločnosti. Predaj sro https://ezmluva.sk/predaj-s-r-o môže byť v takom prípade vašim odborným sprievodcom, ale na všeobecný postup pri kúpe spoločnosti sa môžeme pozrieť aj v tomto článku.

Podnikateľ pri počítači

Logicky to začína najskôr jej výberom

A tu máte na výber veľa možností, vyberať môžete napríklad aj na základe predmetu podnikania danej firmy, v skratke ale hlavne medzi firmami s históriou alebo novozaloženými ready made s.r.o. Tie s históriou sú preverené časom, istotne už vykonali niekoľko transakcií a vytvárali záväzky, ktoré si dúfajme aj plnili a u obchodných partnerov budí takáto firma dostatočný rešpekt. U firiem s históriou je veľmi dôležité, aby boli pri predaji preverené a zbavené prípadných nevybavených záväzkov zo svojej minulosti.

V opačnom prípade je možné kúpiť novozaložené ready made s.r.o. Teda čerstvo založenú spoločnosť bez histórie, s ktorou budete začínať s „čistým štítom“, čo je určite výhoda z hľadiska minimálneho rizika, hoci takáto eseročka bude v biznise začiatočníkom, ktorý ešte nemá vybudovaný silný brand.

Obchodné stretnutie

Prevod obchodného podielu

Ak ide o novozaloženú ready made alebo o preverenú eseročku a máte záujem o jej kúpu, táto sa záujemcovi predá vo forme prevodu jej obchodného podielu na neho, teda na kupujúceho. Súčasťou tohto prevodu býva tiež zakladateľská listina či spoločenská zmluva.

  • Prevod sa môže uskutočniť v prípade súhlasu od správcu dane.

Podanie návrhu o zaevidovaní zmien do Obchodného registra

Vykonané zmeny a teda aj zmena spoločníka sa musia zaevidovať do Obchodného registra, k čomu sa podá návrh a počká pár dní na schválenie.

Mohlo by se vám také líbit: