Nezamestnanosť v súčasnosti na Slovensku dosahuje menej ako 5 % , čo znamená, že ľudský kapitál sa stal vzácnym zdrojom. Ako zamestnávateľ to znamená, že by ste mali robiť všetko pre to, aby ste prilákali, rozvíjali a udržiavali najlepších možných zamestnancov. Existuje veľa chýb, ktoré zamestnávateľ robí pri prijímaní zamestnancov do zamestnania a ktorým sa dá vyhnúť.
Vyvarujte sa týmto základným chybám a zakaždým budete na ceste k nájdeniu tých správnych ľudí:job.jpg
Nezamieňajte si zamestnávateľské značky s podnikovou kultúrou
Informovanie potenciálnych zamestnancov o vašej kultúre pracoviska je nevyhnutnou súčasťou budovania značky vášho zamestnávateľa, ale nie je to všetko. Značky zamestnávateľov sú širšie, vrátane všetkého od vašich recenzií po znenie popisu vašej práce a váš celkový program odmeňovania. Zdôraznite svojich angažovaných členov tímu, funky zasadacie miestnosti a pracovisko priateľské k psom, ale nenechajte si ujsť náborový proces na verejnosti .
 Reagujte na recenzie na webových stránkach prijímania zamestnancov a pri postupe pri prijímaní do zamestnania zvážte skúsenosti kandidátov. Vždy pomáha iným ľuďom rozprávať príbeh o tom, aký si veľký; zvážte podanie žiadosti o ocenenie „Najlepšie pracovisko“ a požiadajte svojich zamestnancov, aby uverejňovali recenzie online.  
Prestaňte strácať čas
Keď plánujete proces pohovoru, zacieľte na to, s koľkými kandidátmi by ste chceli v každej fáze viesť pohovor a ako dlho tieto pohovory trvajú. Nenechajte to na náhodu. Ak naplánujete úplné rozhovory, všetci uchádzači strácajú značné množstvo času a zdrojov. Najlepším prístupom je predzásobenie akýchkoľvek častí vášho náborového procesu, ktoré sú krátke. Obrazovky telefónu sú najlepším priateľom manažéra pri náborovom procese, 5 až 10 minútový videohovor vylúči značný počet kandidátov, čo vám ušetrí drahocenný čas a vy sa tak budete môcť sústrediť na silných uchádzačov. anaýzy.jpg
Nábor nemusí byť stresujúci pre žiadnu zo strán
Vyhýbaním sa týmto úskaliam budete rýchlejšie plniť svoje úlohy a pomáhate budovať povesť svojej organizácie ako zamestnávateľa, ktorý s ľuďmi dobre zaobchádza, čo priťahuje kandidátov, ktorých hľadáte.

Mohlo by se vám také líbit: